O Banku Spółdzielczym w Pieńsku

O banku

Misja banku

Misją Banku Spółdzielczego w Pieńsku jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez świadczenie kompleksowych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego jak również wspieranie inicjatyw gospodarczych mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

O banku

Historia banku

Początek działalności Banku Spółdzielczego w Pieńsku sięga 1950 roku, 27 września w Sądzie Powiatowym w Jeleniej Górze pod numerem RS 224 zarejestrowano Spółdzielnię o nazwie kasa Spółdzielcza z siedzibą w Węglińcu, która zapoczątkowała istnienie Banku Spółdzielczego w Pieńsku.

Po okresie kilkudziesięciu lat przekształceń i zawirowań historii Bank Spółdzielczy w Pieńsku w 2002 roku zrzeszył się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, funkcjonuje według zasad bankowości spółdzielczej z pełną własnością członków i w 100 % polskim kapitałem.

Lokalny kapitał oraz własność klientów – członków banku, zwiększają skuteczność banku jako instytucji finansowej i gwarantują bezpieczeństwo przed niekorzystnymi czynnikami ekonomicznymi, bezpośrednio przekłada się to na nieprzerwany rozwój banku.

Jesteśmy bankiem lokalnym, teren naszego działania obejmuje województwo dolnośląskie, jednak skupiamy się szczególnie na obsłudze klientów z powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego.

Bank Spółdzielczy w Pieńsku jest Bankiem godnym zaufania. Misją Banku jest świadczenie kompleksowych usług finansowych klientom detalicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom, szczególnie tym z sektora agrobiznesu – rolnikom. Jesteśmy jest również partnerem dla instytucji samorządowych w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój środowisk lokalnych. Bank wspiera potrzeby swoich członków, kontynuuje tradycje polskiej spółdzielczości bankowej.

Zrzeszamy 2.200 członków, będących właścicielami banku. Zdecydowaną większość członków banku stanowią rolnicy, są oni również największym beneficjentem oferowanych usług bankowych. Dzięki ofercie produktowej kierowanej do rolników, wielu z nich udało się powiększyć gospodarstwa, zmodernizować produkcję, wymienić park maszynowy. Bank bez wątpienia przyczynił się do podniesienia poziomu rolnictwa na terenie swojego działania. Pełen zakres nowoczesnej obsługi bankowej dopasowywany jest do potrzeb klientów.

Bank oferuje między innymi:

 • rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, bieżące i pomocnicze,
 • karty płatnicze dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych,
 • kredyty: gotówkowe, hipoteczne, na działalność gospodarczą i inwestycyjne, dla rolników – komercyjne oraz z dopłatami ARiMR.

Swoją ofertę kierujemy również do instytucji samorządowych.

Bank oferuje możliwość pełnej obsługi kont i dostępność do usług za pomocą serwisu internetowego.

Wymiernym efektem naszego działania jest stale powiększająca się grupa klientów instytucjonalnych, przedsiębiorców, którzy rozpoczynali działalność w naszym Banku lub razem z nim i rozwijają się wspólnie z bankiem dla dobra własnego, Banku i społeczności lokalnej.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pieńsku

O banku

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Pieńsku

Rada Nadzorcza:

 1. Mirosław Matuszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Tadeusz Łowicki – Zastępca Przewodniczącego Rady nadzorczej
 3. Elżbieta Kardach – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Irena Górska – Członek Rady Nadzorczej
 5. Krystyna Nowicka – Członek Rady Nadzorczej
 6. Krzysztof Wiszniewski – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

 1. Agnieszka Gradecka – Prezes Zarządu
 2. Justyna Glinka – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
 3. Agnieszka Wojtasińska – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Bank Spółdzielczy w Pieńsku prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego.

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Pieńsku uprawnieni są dwaj członkowie zarządu.

Bank Spółdzielczy w Pieńsku jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Pieńsku jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

O banku

Pliki do pobrania

 1. Statut Banku Spółdzielczego w Pieńsku [483.68 KB]
 2. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2022 r.
 3. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2021 r. [17.26 MB]
 4. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2020 r. [13.91 MB]
 5. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2019 r. [11.80 MB]
 6. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2018 r. [19.58 MB]
 7. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2017 r. [8.26 MB]
 8. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2016r. [7.46 MB]
 9. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2015 r [6.39 MB]
 10. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2014 r. [6.39 MB]
 11. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2013 r. [5.87 MB]
 12. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2012r. [1.72 MB]
 13. Sprawozdanie Finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2011 r. [7.24 MB]
 14. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2010 r. [10.12 MB]
 15. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2009r. [3.17 MB]
 16. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Pieńsku za 2008r. [4.53 MB]
 17. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych [386.88 KB]
 18. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w BS Pieńsk [414.54 KB]
 19. Oświadczenie o stosowaniu Zasad ładu Korporacyjnego [502.08 KB]
 20. Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej wg stanu na 31 grudnia 2023 r.
 21. Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Pieńsku wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
 22. Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Pieńsku według stanu na 31 grudnia 2021 roku [7.50 MB]
 23. Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Pieńsku według stanu na 31 grudnia 2020 roku [8.37 MB]
 24. Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Pieńsku według stanu na 31 grudnia 2019 roku – CZĘŚĆ I [180.45 KB]
 25. Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Pieńsku według stanu na 31 grudnia 2019 roku – CZĘŚĆ II [67.36 KB]
 26. Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Pieńsku według stanu na 31 grudnia 2018 roku [166.53 KB]
 27. Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Pieńsku według stanu na 31.12.2017 roku [156.88 KB]
 28. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2016 r. [209.50 KB]
 29. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2015 r. [22.96 MB]
 30. Info. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału podlegające ujawnieniu wg stanu na 31.12.2014 r. [2.31 MB]
 31. Polityka informacyjna [568.94 KB]
 32. Struktura organizacyjna [57.99 KB]
 33. Polityka wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Pieńsku [245.22 KB]
 34. Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów [179.35 KB]

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę