Kredyty i pożyczki

Wspólnoty Mieszkaniowe
Wspólnoty Mieszkaniowe - kredyty i pożyczki

Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont"

Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem nieruchomości będących w zasobach wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, ocieplenie budynku, wymiana wind, remont klatek schodowych, remont balkonów, wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków lub spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wspólnotę w Banku lub w innym Banku.

  • minimalna kwota kredytu 10.000 zł
  • okres kredytowania do 20 lat
  • brak udziału środków własnych do kwoty kredytu 150.000,00 zł
  • oprocentowanie zmienne – WIBOR 3M + marża Banku, w tym:
Kwota kredytu
Sposób oprocentowania kredytu
do 100.000,00 zł
WIBOR 3M + marża Banku 3,0 p.p.
powyzej 100.000,00 zł
WIBOR 3M + marża Banku 2,6 p.p
Wspólnoty Mieszkaniowe - kredyty i pożyczki

Kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną I remontową BGK

Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z możliwością uzyskania premii ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego. 

  • minimalna kwota kredytu 10.000 zł
  • okres kredytowania do 20 lat
  • brak udziału środków własnych do kwoty kredytu 150.000,00 zł
  • oprocentowanie zmienne – WIBOR 3M + marża Banku, w tym:
Kwota kredytu
Sposób oprocentowania kredytu
do 100.000,00 zł
WIBOR 3M + marża Banku 3,0 p.p.
powyzej 100.000,00 zł
WIBOR 3M + marża Banku 2,6 p.p

 

Wszystkie produkty kredytowe oferowane są Klientom posiadającym zdolność kredytową, którą ustala się na podstawie przedłożonych dokumentów. Zakres składanych dokumentów uzależniony jest od statusu prawnego Klienta, rodzaju transakcji kredytowej oraz okresu na jaki transakcja ma być zawarta.

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę