Strona główna/Oferta kredytowa/Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze

Przeznaczenie kredytu

Kredyt z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie  przedsięwzięć  polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Kredyt Czyste Powietrze

Kto może skorzystać z kredytu:

Właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kryteria dochodowe:

 • dla podstawowego poziomu dofinansowania dochód roczny Beneficjenta nie może przekraczać kwoty 135 000 zł stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym
 • dla podwyższonego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2561 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja może wynosić do 66.000,00 PLN dla podstawowego poziomu dofinansowania i 99.000,00 PLN dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Kredyt Czyste Powietrze

Podstawowe informacje:

 • okres kredytowania: od 1 do 120 miesięcy 
 • waluta: PLN
 • oprocentowanie stałe w skali roku: 8,50%
 • prowizja za udzielenie kredytu: 1% nie mniej niż 150,00 PLN 
 • minimalna kwota kredytu: 3.001,00 PLN
 • maksymalna kwota kredytu: 80.000,00 PLN
 • kredyt objęty jest gwarancją spłaty w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji
Kredyt Czyste Powietrze

Reprezentatywny przykład:

Kredyt w wysokości 15.000,00 PLN spłacany w 24 równych ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca, prowizja 1% od kwoty kredytu nie mniej niż 150,00 PLN, oprocentowanie kredytu 8,50% w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej. Całkowity koszt kredytu    1 486,96 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 1 336,96 PLN, prowizja 1% od kwoty kredytu wynosząca 150,00 PLN. Równa rata miesięczna 681,84 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 16 486,96 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,95%.

Link do oficjalnej strony Czystego Powietrza: https://czystepowietrze.gov.pl/

Kredyt Czyste Powietrze

Pliki do pobrania

 1. Regulamin kredytu Czyste Powietrze
 2. Wniosek o udzielenie Kredytu Czyste Powietrze 
 3. Klauzule RODO do wniosku o udzielenie kredytu Czyste Powietrze 
 4. Formularz zgód marketingowych
 5. Program Priorytetowy czyste powietrze 
 6. Załącznik nr 1 do Programu- Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 7. Załącznik nr 2 do Programu – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania – poziom podstawowy [235.03 KB]
 8. Załącznik nr 2a do Programu – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania – poziom podwyższony [238.50 KB]
 9. Wniosek o dotację [192.00 KB]
 10. Załącznik nr 1 do Wniosku w Dotację – Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości / Oświadczenie Współmałżonka Beneficjenta [64.00 KB]
 11. Instrukcja wypełnienia Wniosku o dotację [897.15 KB]
 12. Załącznik nr 1 do Instrukcji – Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu [582.75 KB]
 13. Załącznik nr 2 do Instrukcji – dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy [67.82 KB]
 14. Załącznik nr 3 do Instrukcji – dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaścicieli [44.28 KB]
 15. Załącznik nr 4 do Instrukcji – Wykaz kosztów kwalifikowanych [434.16 KB]
 16. Wniosek o płatność w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze [876.02 KB]
 17. Instrukcja do Wniosku o Płatność Dotacji [985.87 KB]
 18. Załącznik do Instrukcji do Wniosku o płatność – Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze [223.17 KB]
 19. Składanie wniosku o płatność – informacja [140.25 KB]

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę