Strona główna/Placówki banku

Placówki banku

Bank Spółdzielczy w Pieńsku działa na terenie województwa dolnośląskiego.
Placówki banku

Centrala

Adres

Bank Spółdzielczy w Pieńsku
ul. Staszica 20, 59-930 Pieńsk

Kontakt

tel. 75 77 86 484

Numery wewnętrzne

depozyty: od nr 23 do 26
kredyty: od nr 30 do 33
sekretariat: nr 34
fax nr 35

Adres e-mail

sekretariat@bspiensk.pl

Placówki banku

Oddział

Adres

ul. Wojska Polskiego 7/1A
59-940 Węgliniec

Kontakt

tel. 75 77 86 484

Numery wewnętrzne

wew. od nr 36 do 38

Placówki banku

Punkt kasowy

Adres

ul. Sikorskiego 359-940 Węgliniec

Kontakt

tel. 75 77 86 484

Numery wewnętrzne

wew. 39

Placówki banku

Informacje

Kod SWIFT: POLUPLPR

NIP: 615 – 002 – 53 – 35

REGON: 000510617

KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000109983

Kapitał zakładowy: 8.159.104,52 zł

Nr rachunku bankowego:  96 1930 1376 2001 8382 0001 0001 w BPS SA OR Wrocław