Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Bank Spółdzielczy w Pieńsku informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz stron z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług czynności bankowych a służą wyłącznie celom informacyjnym.

Bank Spółdzielczy w Pieńsku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych przedstawionych w tym serwisie internetowym, a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji przez sieć, Internet, nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE NIE DOTYCZY UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ E-KONTO.

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę