Lokaty

Rolnicy
Rolnicy - lokaty

Lokaty terminowe standard w PLN

LOKATY TERMINOWE
OPROCENTOWANIE
1 miesięczne
0,01%
Kapitalizacja odsetek po upływie okresu zadeklarowania
2 miesięczne
0,01%
3 miesięczne
0,01%
6 miesięczne
0,10%
9 miesięczne
0,10%
12 miesięczne
0,10%
24 miesięczne
0,10%
36 miesięczne
0,15%
48 miesięczne
0,15%
60 miesięczne
0,15%
 • minimalna wysokość wpłaty 10.000,00 zł.
 • oprocentowanie zmienne
 • stopy procentowe ustalane są w stosunku rocznym
Rolnicy - lokaty

Lokaty terminowe spółdzielcze

Wkłady oszczędnościowe terminowe i lokaty PLUS
OPROCENTOWANIE
12 miesięczne
0,20 %
Kapitalizacja odsetek po upływie okresu zadeklarowania
24 miesięczne
0,30 %
36 miesięczne
0,35 %
 • minimalna wysokość wpłaty 50.000,00 zł
 • oprocentowanie zmienne
 • stopy procentowe ustalane są w stosunku rocznym
Rolnicy - lokaty

Lokata Overnight O/N

Lokata oszczędnościowa
Dla osób rolników indywidualnych powyżej min. 100.000,00 PLN
1 dniowa
0,4 stawki średniego WIBID 1M
Kapitalizacja odsetek - dzienna
 • minimalna wysokość wpłaty 5.000,00 zł, maksymalna wysokość 50.000,00 zł
 • lokata nieodnawialna
 • tylko dla posiadczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych w BS Pieńsk
 • oprocentowanie zmienne
 • stopy procentowe ustalane są w stosunku rocznym

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONI DEPOZYTY ZGROMADZONE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PIEŃSKU

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę