Lokaty

Wspólnoty Mieszkaniowe
Wspólnoty Mieszkaniowe - lokaty

Lokaty terminowe standard w PLN

LOKATY TERMINOWE
OPROCENTOWANIE
1 miesięczne
0,01%
Kapitalizacja odsetek po upływie okresu zadeklarowania
2 miesięczne
0,01%
3 miesięczne
0,01%
6 miesięczne
0,10%
9 miesięczne
0,10%
12 miesięczne
0,10%
24 miesięczne
0,10%
36 miesięczne
0,15%
48 miesięczne
0,15%
60 miesięczne
0,15%
  • minimalna wysokość wpłaty 10.0000 zł.
  • oprocentowanie zmienne
  • stopy procentowe ustalane są w stosunku rocznym
Wspólnoty Mieszkaniowe - lokaty

Lokaty terminowe spółdzielcze

Wkłady oszczędnościowe terminowe i lokaty PLUS
OPROCENTOWANIE
12 miesięczne
0,20 %
Kapitalizacja odsetek po upływie okresu zadeklarowania
24 miesięczne
0,30 %
36 miesięczne
0,35 %
  • minimalna wysokość wpłaty 50.000,00 zł
  • oprocentowanie zmienne
  • stopy procentowe ustalane są w stosunku rocznym.

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONI DEPOZYTY ZGROMADZONE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PIEŃSKU

ZOBACZ WIĘCEJ NA: WWW.BFG.PL

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę