Strona główna/Firmy/Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki

Firmy
Firmy - kredyty i pożyczki

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN
 • wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek bieżący oraz zdolności kredytowej,
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Firmy - kredyty i pożyczki

Kredyt inwestycyjny

Kredyt udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie przedsięwzięć nowych i rozwojowych, zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu, zakupu ziemi, zakupu lub budowy nieruchomości, zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego, modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 50.000 PLN
 • wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej, udziału środków  własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem
 • okres kredytowania do 15 lat 
 • wymagany minimalny udział środków własnych do 20%
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Firmy - kredyty i pożyczki

Kredyt szybka inwestycja

Finansowanie inwestycji związanych z zakupem środków transportu, zakupem maszyn i urządzeń, zakup innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej zakupem nieruchomości, zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej, remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej, zakupem komputerów i sprzętu biurowego, spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku, udzielonego na w/w cele, wykupem środków trwałych z leasingu.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 20.000 PLN
 • wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej, udziału środków  własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem ale nie może być większa niż 100 000 PLN.
 • okres kredytowania do 15 lat (w zależności od rodzaju finansowanej inwestycji)
 • wymagany minimalny udział środków własnych do 30% (w zależności od przedmiotu kredytowania)
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Firmy - kredyty i pożyczki

Kredyt obrotowy

Kredyt udzielny m.in. na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Firmy - kredyty i pożyczki

Kredytowa linia hipoteczna

Przeznaczenie kredytu:

 • finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych i towarzystwach leasingowych.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN
 • okres kredytowania: do 15 lat
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
 • podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wartości proponowanego zabezpieczenia oraz zdolności kredytowej
 • nie jest wymagane przedstawienie prognozy finansowej!!!
Firmy - kredyty i pożyczki

Kredyt rewolwingowy

Kredyt jest udzielany m.in. na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych.

Podstawowe informacje:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN
 • wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej
 • okres kredytowania do 48 miesięcy (w zależności o przeznaczenia kredytu)
 • oprocentowanie zmienne w skali roku WIBOR 1M + stała marża Banku
 • prowizja za udzielenie kredytu: dostosowana jest indywidualnie do Klienta
Firmy - kredyty i pożyczki

BPS VISA BUSINESS CREDIT

Karta kredytowa BPS VISA Credit to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 51 dni.

Wybierając kartę kredytową Visa Business Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • możliwość pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • zwiększenie płynności finansowej firmy
 • limit kredytowy do 100 000 PLN
 • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat
 • darmowy kredyt – na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika
 • nie musisz spłacać całości zadłużenia od razu – minimalna spłata to tylko 5% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 100 PLN,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

Koszt wydania karty: 0 zł
Okres ważności karty: 3 lata

Wszystkie produkty kredytowe oferowane są Klientom posiadającym zdolność kredytową, którą ustala się na podstawie przedłożonych dokumentów. Zakres składanych dokumentów uzależniony jest od statusu prawnego Klienta, rodzaju transakcji kredytowej oraz okresu na jaki transakcja ma być zawarta.

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę