Karty bankowe

Wspólnoty Mieszkaniowe
Wspólnoty Mieszkaniowe - karty bankowe

Karta płatnicza VISA BUSINESS oraz VISA BUSINESS ELECTRON

Międzynarodowe karty płatnicze VISA BUSINESS i  VISA BUSINESS ELECTRON to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy oferowany przez Bank, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

DLA KOGO KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS / VISA BUSINESS ELECTRON?

Karta VISA BUSINESS przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych- firm, stowarzyszeń,  jednostek samorządu terytorialnego- posiadających rachunek bieżący.

Kartę VISA BUSINESS/VISA BUSINESS ELECTRON można uzyskać po trzech miesiącach posiadania rachunku w Banku.

Karta wydawana jest na 2 lata.

W przypadku utraty karty (zagubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie w Centrum Kart: tel. +48 86 215 50 50 (czynny całą dobę)
  • osobiście w dowolnej placówce PBS lub Banku zrzeszonego z Bankiem BPS SA


Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Klient ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w banku uczestniczącym w systemie VISA.

Wspólnoty Mieszkaniowe - karty bankowe

Pliki do pobrania

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę