Rachunki bankowe

Wspólnoty Mieszkaniowe
Wspólnoty Mieszkaniowe - rachunki bankowe

Rachunek bieżący

Rachunek Bieżący jest rachunkiem rozliczeniowym, który służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

Rachunek rozliczeniowy umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych
  • prowadzenie rozliczeń pieniężnych związanych w prowadzoną działalnością gospodarczą
  • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym
  • regulowanie płatności za pomocą stałego zlecenia lub polecenia zapłaty
  • korzystanie z kart bankowych.

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby omówić szczegóły oferty lub umówić wizytę