Zarząd Banku Spółdzielczego w Pieńsku informuje, że w dniu 10 maja 2023 r. Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pieńsku informuje, że w dniu 10 maja 2023 r. Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.

W dniu 25 maja 2023 r. postawił dywidendę do dyspozycji Udziałowcom.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do Banku Spółdzielczego w Pieńsku od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30 – 15:00 celem zadysponowania dywidendy.

admin

admin