Odbierz dywidendę od udziału członkowskiego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pieńsku informuje,
że w dniu 19 czerwca 2024 r. Zebranie Przedstawicieli
podjęło Uchwałę Nr 4
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.

W dniu 27 czerwca 2024 r. Zarząd postawił dywidendę do dyspozycji Udziałowcom.

admin

admin